Hoppa till innehåll

Positivt på nordiska biskopskonferensens vårmöte

Den nordiska biskopskonferensen (NBK) har avslutat vårmötet som hölls i Trondheim 29 mars till 2 april. Nu åker de tillbaka till sina respektive stift med positiva besked:

Antalet katoliker i Nordeuropa fortsätter att växa

Antalet katoliker i alla nordiska länder fortsätter att stiga. På grund av migrations- och flyktingströmmar kommer allt fler kristna från andra katolska riter till Nordeuropa. Dessa orientaliska katoliker berikar kyrkan i norr.

För att möta deras pastorala behov på bästa möjliga sätt diskuterade biskoparna frågan vid sitt årsmöte med biskop Dominikus Meier OSB (Paderborn), representant för den tyska biskopskonferensen för de troende i de östliga kyrkorna som är anslutna till Rom.

Relikvallfärden överträffade förväntningarna

Relikerna av heliga Therésè av Lisieux och hennes föräldrar – Louis och Zelie Martin – som besökte alla nordiska länder blev en händelse med stort andligt värde. "Även många lutherska kristna har kommit till gudstjänsterna", sammanfattade kardinal Arborelius från Stockholm. För första gången har relikerna korsat polcirkeln. I alla nordiska länder finns Karmelitkloster, som varmt välkomnade sin "medsyster".

Nordiska familjedagar 2020 - "Kärlek i familjen – kraft för kyrkan"

21-24 maj 2020 kommer den tredje nordiska familjekongressen att äga rum i Norge. Efter den apostoliska uppmaningen Amoris Lætitia och ungdomssynoden skall familjedagarna stärka de katolska familjerna i tron.

"Vi ser även under det kommande året fram emot ett stort antal deltagare", säger konferensens ordförande Biskop Czeslaw Kozon. "Sådana internationella möten hjälper våra troende, som ofta lever isolerade som katoliker, att uppleva och fira kyrkans gemenskap."

Antal Cisterciensnunnor fördubblades

Mariaklostret på ön Tautra är en symbol för den blomstrande katolska kyrkan i Nordeuropa och var målet för ett besök av den Nordiska biskopskonferensen. "Under de senaste fem åren har antalet systrar fördubblats", säger Priorinna Sr. Brigitte Pinot.

För tjugo år sedan kom sju systrar från olika länder, inklusive en norska, till Tautra. Nu är klostret redan för litet för de nuvarande 14 systrarna, så att det under det kommande året startas en utbyggnad för sov- och gästrum med hjälp av Bonifatiuswerk.

Från vänster: Biskop Czeslaw Kozon (Copenhagen), Biskop Bernt Eidsvig (Oslo, Trondheim), Biskop Dominikus Meier (Paderborn), Biskop David Tencer (Rykjavik), Kardinal Anders Arborelius (Stockholm), Sr. Brigitte Pinot, Egil Mogstad (Trondheim), Sr. Gilchrist Lavigne, Sr. Anna Mirijam Kaschner (generalsekreterare), Biskop Berislav Grgic (Tromsø), Msgr Georg Austen, Biskop Peter Bürcher (em. Reykjavik)