Hoppa till innehåll

Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari

Idag startar Böneveckan för kristen enhet. Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari varje år.

Materialet för Böneveckan för kristen enhet i år har utarbetats av en ekumenisk grupp i Indonesien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”. Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet som har arbetats fram tillsammans av Kyrkornas Världsråd och Vatikanen.

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 20 januari, vilket också är Bibelns dag.

På SKR:s hemsida finns mer information och allt material till årets bönevecka.