Hoppa till innehåll

Angående Rapports inslag om anklagelser mot präster som har verkat i Sverige

  • I inslaget nämns två präster som har varit anklagade för sexuella övergrepp på minderåriga i USA och sedan har arbetat i vårt stift. Den ena prästen kom från USA till Sverige år 2000. Den andra prästen kom till Sverige år 2003 efter att först ha arbetat i Helsingfors katolska stift. Han var anklagad för sexuella övergrepp år 1993 men polisutredningen mot honom lades ner.
  • När dessa två präster anställdes i Sverige hade Stockholms katolska stift ingen kunskap om vad de hade blivit anklagade för i USA då vi inte fick någon information från de stift där prästerna hade varit verksamma.
  • Det var först 2018 som vi fick vetskap om att båda präster har blivit anklagade för sexuella övergrepp på minderåriga i USA.
  • Det kom inga anklagelser eller misstankar om sexuella övergrepp på minderåriga mot dessa två präster under deras tid i Sverige. Båda präster blev dock anklagade för att ha gjort sexuella närmanden mot vuxna församlingsmedlemmar i Sverige. Den ena prästen anklagades för att ha antastat en kvinna under en healinggudstjänst och den andra prästen anklagades för att ha antastat en vuxen man.
  • De två personerna som blev antastade informerade stiftsledningen som omedelbart agerade och avslutade prästernas anställningar. Vare sig kvinnan eller mannen ville polisanmäla det som de hade varit med om.
  • Båda prästerna förflyttades direkt därefter. Den ena prästen, som var en ordenspräst, förflyttades till sin orden i Indien. Hans överordnade informerades om att han hade anklagats för att ha antastat en vuxen kvinna i Sverige. Den andre prästen, som var en stiftspräst, tillhörde Oslos katolska stift och förflyttades tillbaka dit. Hans överordnade informerades om att han hade anklagats för att ha antastat en vuxen man i Sverige.
  • Sedan 2004 har Stockholms katolska stift en beredskapsplan mot övergrepp på minderåriga.
  • Stiftets barnskyddsombud reser kontinuerligt runt till alla våra 44 församlingar för att utbilda om beredskapsplanen mot sexuella övergrepp på minderåriga. En viktig del i den utbildningen är att informera om hur viktigt det är att alla sexuella övergrepp rapporteras till stiftet och polisanmäls.