Br. Olof Åsblom OMI har avlidit

På uppdrag av kardinal Arborelius har vi den smärtsamma plikten att meddela att br. Olof Åsblom OMI avled onsdagen den 16 januari.

Må han vila i frid.

Begravningen äger rum den 6 februari kl. 11.00 i Vår Frus katolska kyrka i Täby. Jordfästningen sker på Norra kyrkogården i Stockholm - Solna. Därefter blir det minnesstund Vår Frus katolska församlings lokaler i Täby.

Anmälan till minnesstunden sker via Begravningsbyrån i Älvsjö.

Telefon: 08-711 00 30

E-post: info@begravningsbyran.net