Hoppa till innehåll

Adventsinsamlingen 2019 till Eritrea

Eritrea har under senare år återkommande drabbats av perioder av torka. Torkan slår särskilt hårt mot jordbruket som står för en stor del av landets ekonomi.

Det förändrade klimatet och jordbrukets sårbarhet är anledningar till att Caritas sedan 2017 driver insatser i landet för att förbättra jordbrukets motståndskraft mot tider av otillräcklig tillgång till vatten. Metoderna som introduceras är väl utprovade, ekologiskt hållbara och motståndskraftiga mot torka. Dessutom förstärker insatserna befolkningens tillgång till rent vatten bland annat genom att nya borrar borras och gamla restaureras. 

Caritas program i Eritrea påbörjades 2017 och insatserna görs i alla Eritreas sex administrativa områden. Målet är att nå 250 000 människor under de tre år de pågår.

Årets adventsinsamling till Eritrea startar den 1:a advent med stiftskollekten till det karitativa arbetet. Förutom att bidra till den kan du ända fram till Trettondagen skicka in en gåva till insamlingen till biståndskontot Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk talongen eller överföringen med ”Advent 2019”.

Man kan också ge en gåva direkt via Caritas Sveriges hemsida genom att klicka på ”Ge en gåva” och scrolla fram ”Adventsinsamlingen 2019”.

Innerligt tack!