Hoppa till innehåll

Platsannons: Katolskt magasin söker chefredaktör

Katolskt magasin är ett kommunikations- och informationsorgan som utges av "Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning". Katolskt magasin samverkar med Stockholms katolska stift i frågor kring kyrkans kommunikation och information. Idag ges tidningen ut med tio nummer per år på prenumerationsbasis.

Nu söker Katolskt magasin en chefredaktör.

Till Katolskt magasins viktigaste uppgifter hör:
• att stärka den katolska identiteten och verka för samhörighet katoliker emellan,
• att återspegla katolska kyrkans liv i Sverige och världen,
• att bidra till fördjupad kunskap om, och vara ett forum för reflektion kring, katolsk tro och katolskt liv,
• att belysa kultur- och samhällslivet ur ett katolskt perspektiv,
• att uppmärksamma vad som sker inom andra samfund och religioner med ambitionen att förstärka den ekumeniska och interreligiösa dialogen,
• att ge plats för konstruktiva samtal i aktuella frågor,
• att, i enlighet med god journalistisk sed, bevaka händelser och förhållanden inom kyrka och samhälle.

Vi söker dig som har
• stort engagemang för att driva och ge ut en tidskrift parallellt med publicering i andra mediekanaler samt att delta i debatten kring frågor som berör kyrkan och dess medlemmar
• intresse av att utveckla Katolskt magasin såväl innehålls- som affärsmässigt
• dokumenterad redaktionell kompetens
• omvittnade goda ledaregenskaper och vana från förändringsprocesser inom media
• har mycket god kunskap om och stark lojalitet till katolska kyrkan.

Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm med tillträde senast 1 juli.

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta
styrelseordförande Charlotte Byström: 0705 86 60 06 eller
styrelseledamot Joakim Bergman: 070 663 21 00.

Välkommen med din ansökan jämte CV senast 31 mars till:

Katolskt magasin
Att. Charlotte Byström
Rundelsgränd 6E
753 12 Uppsala