Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius bön om den helige Andes bistånd i prövningens tid

Vår helige fader påve Franciskus har önskat från oss alla i kyrkan att be för det viktiga möte som börjar imorgon då biskopar från hela världen ska diskutera skydd av minderåriga:

 

   Bön om den helige Andes bistånd i prövningens tid

              Kom helige Ande till din kyrka,

kom med din renande eld och befria henne från synd och ondska,

kom med din milda fläkt och hela såren hos alla dem som utsatts för övergrepp och kränkning,

kom med din smörjelse och helga alla dem som har en tjänst och kallelse för Guds heliga folk,

kom med din vishet och ditt mod till alla som är satta att urskilja vad som måste göras för att skydda de oskyldiga,

kom med din kraft och stormvind och driv bort den ondes alla lockelser och försåt,

kom med din helgande nåd och hjälp oss alla att gå helgelsens och kyskhetens väg,

kom med ditt råd och din klarsyn och ge oss ångerns och botfärdighetens anda.

Genom Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder i evigheters evighet.

Stockholm 20.2.2019                   +Anders Arborelius OCD

 

Här finns ett "bönekort" för mobilen som kan laddas ner.