Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius ny ordförande i Sveriges kristna råd

Vid årskonferensen för Sveriges kristna råd valdes den 16 maj kardinal Anders Arborelius OCD, Stockholms katolska stift, till ny ordförande för det kommande året. Han övertar ordförandeklubban från ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan. Ordförandeskapet varar ett år och alternerar mellan representanter i presidiet utifrån de olika kyrkofamiljerna.

– Genom att kyrkoledarna turas om att leda vårt arbete skapas engagemang, delaktighet och ansvar vilket ökar inflytandet och ger god kunskap om varandra, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Vid torsdagens årsmötesförhandlingar togs bland annat beslut om att välkomna nya ledamöter i styrelsen, samtal om SKR:s omorganisation, presentation av nya skriften ”Människors värde och värdighet". SKR:s verksamhetsberättelse presenterades i år genom en traditionell trycksak. Nytt för i år är att den även sammanfattas i en film: https://www.skr.org/om-oss/verksamhetsberattelse/

Årskonferensen beslutade att publicera ett uttalande om sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer med en rad uppmaningar som kommer att spridas inom landet kyrkor. Uttalandet kommer att offentliggöras under nästa vecka.

Kyrkorna gjorde också ett uttalande om konvertiter i asylprocessen: ”Det har kommit till allmän kännedom att rättssäkerheten för konvertiter i asylprocessen i dagsläget inte är tillfredsställande. Årsmötet uttrycker sin oro över detta tillstånd i vårt land. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att fortsätta att uppmärksamma detta i sitt arbete med frågor om migration och integration samt att adressera frågan i sitt kommande möte med migrationsminister Morgan Johansson.”

Vid SKR:s årsmöte valdes biskop Anders Arborelius, till ny ordförande för Sveriges kristna råd, för det kommande året. Han övertar ordförandeklubban från ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan. FOTO: Mikael Stjernberg