Hoppa till innehåll

Konferens i Vatikanen för skydd av minderåriga 21-24 februari

Den 21-24 februari hålls en konferens i Vatikanen med temat "Skydd av minderåriga i kyrkan". De fyra dagarna ska omfatta arbetsgrupper, bön, vittnesmål, en botgöringsliturgi och slutligen en mässa. Påve Franciskus kommer att närvara under hela konferensen.

 

Konferensens syfte

Mötet ska ses som en etapp i det arbete mot sexuella övergrepp som redan pågår i kyrkan. Målet är att alla biskopar har helt klart för sig vad som måste göras för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp av minderåriga.

Påve Franciskus presstalesman beskrev nyligen mötet så här:  ”Påven vet att det är ett globalt problem och att det bara kan hanteras med ett globalt svar. Han vill att mötet ska vara en samling av herdar, och inte en konferens med studier – ett möte som omfattar både bön, undervisning och handling.

 

Vem deltar på konferensen?

Påven har bjudit in ordföranden för de katolska biskopskonferenserna världen över till mötet. För Stockholms katolska stift innebär det att det är ordföranden för den Nordiska Biskopskonferensen; biskop Czeslaw Kozon från Köpenhamns katolska stift, som kommer att delta på konferensen och representera de nordiska länderna.

Alla katolska stift har dock fått medverka i förberedelserna till konferensen genom att svara på frågor från Vatikanen angående den lokala situationen vad gäller sexuella övergrepp mot minderåriga.

De biskopar som ska delta på konferensen har uppmanats att möta och prata med offer för övergrepp, som ett led i förberedelserna.

 

Stiftets barnskyddsombud är igång med sitt arbete

I Stockholms katolska stift har vi sedan 1 januari i år ett speciellt barnskyddsombud med uppgift att bevaka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet. Barnskyddsombudet ansvarar för att stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp blir känd och praktiskt genomförd i alla sammanhang där aktiviteter med barn och unga förekommer.

Här finns en lista med datum, platser och tider för utbildningar om beredskapsplanen under våren.