Hoppa till innehåll

Påven Franciskus budskap för världsfredsdagen den 1 januari 2020

Den första världsböndagen för fred firades den 1 januari 1968 då påven Paulus VI uppmuntrade alla människor av god vilja att varje år fira "fredsdagen" på detta datum med bland annat följande ord: "Det är vår önskan att detta upprepas i början av varje år som ett hopp och löfte om att freden med dess rättfärdiga och välgörande harmoni ska vara förhärskande i det som kommer att ske. Vi tror att detta tolkar de strävanden efter att bevara freden i världen, som görs av folk, regeringar och internationella organisationer, liksom av de religiösa institutioner som är så inriktade på att främja freden, av de kulturella, politiska och sociala rörelser som har freden som sitt ideal; av de unga som är klarsynta när det gäller den mänskliga civilisationens nya vägar för en fredlig utveckling; av de visa som i dag ser hur nödvändig freden är men att den också är hotad. Att viga årets första dag för freden är därför inte något som är exklusivt för de religiösa och i vårt fall för katolikerna." Alltsedan 1968 har påvarna låtit publicera ett fredsbudskap till den 1 januari över en rad olika teman.

Källa: http://signum.se/att-utbilda-ungdomar-i-rattvisa-och-fred-2

Påven Franciskus budskap för världsfredsdagen den 1 januari 2020 finns att ladda ner här.