Hoppa till innehåll

Angående rapporteringen i TV4 i veckan om en katolsk friskola

Tidigare i veckan sände TV4 ett inslag om en katolsk friskola där en anställd hade blivit anklagad för sexuellt övergrepp mot minderårig och med anledning av dessa misstankar blivit uppsagd från sitt arbete, trots att polisutredningen mot honom hade lagts ner. Den anklagade personen och hans fackförbund motsätter sig uppsägningen.

I inslaget berättades det om ett brev som sju personer; fem av skolans grundare (av vilka jag är en) samt två f.d. rektorer, hade skrivit till den nuvarande skolledningen. Detta brev har uppfattats som ett försvar för den anklagade mannen vilket inte alls var avsikten.

Syftet med brevet var inte att kritisera skolans formella hantering av polisanmälningarna. Inte heller var syftet med brevet att ta ställning för den anklagade personen. Som skolans grundare och tidigare rektorer vände vi oss endast mot de brister vi uppfattade vad gällde det medmänskliga stödet från skolledningen till den anklagade, särskilt med tanke på att polisutredningen mot honom hade lagts ner.

Jag vill betona att även om arbetsrätten är en viktig fråga är den aldrig viktigare än barnens säkerhet och trygghet. Skolan har mitt fulla stöd i sitt arbete med att säkerställa en trygg miljö för eleverna.

P. Pascal René Lung OP

Generalvikarie, Stockholms katolska stift