Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius besökte skola på Haiti

På vägen hem från Världsungdomsdagarna i Panama besökte kardinal Arborelius Haitis huvudstad Port-au-Prince. Under besökets tre dagar träffade han barn och ungdomar som med hjälp av bidrag från Sverige har fått en ny skola. Initiativtagare till hjälpen är S:ta Maria folkhögskola i Malmö. 

Folkhögskolans engagemang på Haiti började i samband med jordbävningen 2010, som ödelade en stor del av Port-au-Prince. Man fick då kontakt med en församling, Notre Dame d'Altagrâce, vars skola hade rasat och ett arbete med en insamling för en återuppbyggnad av skolan startade. S:ta Maria folkhögskola samordnade bidrag från bland andra Caritas Sverige, Caritas Spanien samt många privata givare. Den nya skolan invigdes i januari 2015; fem år efter jordbävningen.

Under sitt besök träffade kardinal Arborelius elever i olika åldrar och de minsta barnen bjöd på sång. Han fick också delta i församlingens utdelning av mat till särskilt utsatta och firade flera mässor i församlingskyrkan. 

”Det blev ett omtumlande möte med Haiti, ett av världens fattigaste länder, där man ännu ser spåren av jordbävningen. Samtidigt är jag överväldigad av alla tecken på glädje och godhet man möter, inte minst från barnens sida. De överfulla mässorna vittnar om en stark och levande tro, som också får människor att engagera sig för ömsesidig solidaritet mitt i ett samhälle som präglas av korruption”, säger kardinal Anders Arborelius.

Utöver skolan besökte kardinalen ett barnsjukhus och ett barnhem. Barnhemmet tillhör församlingen och där bor 14 föräldralösa barn i en liten byggnad som också inhyser en skola för 168 barn. Till barnhemmet hade besökarna från Sverige bland annat med sig bollar, lekmaterial och sanitetsutrustning.

För S:ta Maria folkhögskolas rektor, Monika Andersson, var detta den fjärde resan till Haiti: "Att se dessa barns levnadsvillkor sätter djupa spår i själen. Men vi tror att genom att vi investerar i barnens skolgång hjälper vi dem på ett långsiktigt sätt.”

Folkhögskolan har också bidragit till att starta upp vuxenutbildning inom hantverksyrken som snickare och kock samt grundläggande skolutbildning för vuxna som aldrig har gått i skola. Resans huvudsyfte har varit att fortsätta utveckla denna verksamhet. Fortsatta insamlingar bidrar till att skolbarnen får ett mål lagad mat om dagen och till upprustning av skolgården.

Foton: Monika Andersson