Hoppa till innehåll

Kyrkoledare utlyser bön för konvertiter

Torsdagen den 16 januari uppmanar styrelsen för Sveriges kristna råd till bön för konvertiter i asylprocessen. Detta är årsdagen för de ljusmanifestationer som hölls för ett år sedan runt om i landet i kyrkor och på gator och torg.

– Religionsfriheten har ofta en svag ställning i vårt land. Behandlingen av konvertiter belyser tyvärr detta faktum, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

Landets kyrkoledare samlades idag till styrelsemöte för Sveriges kristna råd. Frågan om konvertiter i asylprocessen har skapat ett stort engagemang i kyrkorna. Det var också ett av ärendena vid dagens styrelsemöte där man beslutade att ännu en gång utlysa en särskild bönedag för konvertiter.

– Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att uttrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt, som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingarna, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

– Vi får regelbundet brev och samtal från kyrkor och församlingsmedlemmar som är djupt involverade i enskilda ärenden samt på strukturell nivå, säger generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.
– Vi får fortfarande exempel på att Migrationsverket misstror personer som konverterat till kristen tro, trots att vi ser en genuin omvändelse. Vi nås fortsatt av exempel på olämpliga kunskapsfrågor från myndigheten, fortsätter Wiborn.

Sveriges kristna råd har ifrågasatt Migrationsverkets bedömning av konvertiter och har i samtal med myndighetens ledning påtalat systematiska brister. I en debattartikel i Dagens Nyheter krävde kyrkoledarna för ett år sedan att Migrationsverket behövde ta hänsyn till aktuell forskning. Kyrkoledarna anser att myndighetens beslut bör grundas mer i hur konvertiten praktiskt lever sin tro och mindre om konvertitens teoretiska kunskaper. Även om vissa förbättringar skett i Migrationsverkets handläggning finns fortfarande brister. Därför uppmanar kyrkoledare inom Sveriges kristna råd till fortsatt bön för konvertiter och deras situation. Sveriges kristna råd har denna vecka kontaktat Migrationsverkets ledning med önskan om ett nytt möte för att följa upp tidigare samtal om just situationen för konvertiter.

– Den 16 januari är ett symboliskt datum, självklart går det bra att redan nu be eller särskilt lyfta bönen i gudstjänsten på den efterföljande söndagen (19 januari). Vi tror att Gud hör bön!, säger föreståndare Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan.

Sveriges kristna råd har ett omfattande arbete inom migration och integration. På senare år har frågan om konvertiter i asylprocessen blivit en allt större fråga. Utifrån kyrkornas uppdrag arbetar därför Sveriges kristna råd med frågan om konvertiter genom utbildningsinsatser, påverkansarbete och står i dialog med Migrationsverket och regeringen. Exempelvis lyfte kyrkoledarna fram denna fråga i ett möte med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i maj månad. Den 16 januari 2019 höll kyrkorna en gemensam förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm och en efterföljande ljusmanifestation på Sergels torg. Manifestationer hölls samtidigt i ytterligare ett tiotal städer.

Bön för konvertiter:

16 Januari 2020

Gud,
Du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet,
beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder
som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system
som utsätter människor för livsfarliga situationer
bryts ned och förändras.
Tack för att du hör vår bön.

Jesus Kristus,
Du som vandrar med oss,
Och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen.
Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt.
Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.
Tack för att du hör vår bön.

Heliga Ande,
Du som tröstar, förnyar och utmanar.
Du ser vår frustration som vi bär över vårt lands brister
i mötet med asylsökande och konvertiter.
Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten.
Tack för att du hör vår bön.
I Jesu namn
Amen.

Bönen finns att ladda ner från Sveriges kristna råds hemsida: https://www.skr.org/kristen-tro/boner/

Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt