Hoppa till innehåll

Stockholms katolska stift och Svenska missionsrådet i fortsatt dialog

Stockholms katolska stift och Svenska missionsrådet har idag haft ett bra samtal om relationerna och det fortsatta samarbetet. Vi har samtalat om vad medlemskapet i Svenska missionsrådet innebär. När olikheterna är stora behövs förtroendefulla samtal. Vi tror att det är möjligt och viktigt att rymmas i en gemenskap där vi kan och får tycka olika.

Vi har även diskuterat innehåll och användning av Svenska missionsrådets policy för jämställdhet och lyssnat på varandras synpunkter.

Fortsatta samtal kommer nu föras för att bland annat se vilka möjligheter som finns för Stockholms katolska stift att stanna kvar som medlem i Svenska missionsrådet. Det är viktiga och komplexa frågor som vi har en intern dialog om och tills vidare inte kommer att kommentera ytterligare i media.

Anders Arborelius OCD, biskop för Stockholms katolska stift

Anders Malmstigen, Svenska missionsrådets generalsekreterare