Hoppa till innehåll

Internationell böndag för fängelsesjälavård - 25 augusti

Den internationella böndagen för fängelsesjälavård infaller söndagen den 25 augusti. Sveriges kristna råd uppmanar till bön och delaktighet i landets kyrkor och församlingar.

I Sverige finns drygt 180 präster, pastorer och diakoner från olika kyrkotraditioner som arbetar vid de olika häktena och anstalterna i Sverige. Den främsta uppgiften för dem är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Sveriges kristna råd har ansvaret för att samordna all andlig vård i Kriminalvården.

I Matteusevangeliet säger Jesus: ”… jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. […] Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.”

Kyrkan är alltid närvarande på anstalter och häkten och denna dag är ett särskilt tillfälle att be för och uppmärksamma detta viktiga arbete. På häktet sitter många i ovisshet i väntan på besked och på landets anstalter sitter många avskilda från omvärlden vilket gör det svårare att leva ut sin tro.

Läs mer och ladda ner gudstjänstmaterial här.

Foto: Mikael Stjernberg