Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius utnämnd till medlem av Kleruskongregationen

Påve Franciskus har utnämnt kardinal Anders Arborelius OCD till medlem av Kleruskongregationen i den romerska kurian. Kleruskongregationen är den myndighet i Heliga Stolen som har det övergripande ansvaret för präster och diakoner. Här finns information om kongregationens verksamhet på flera olika språk.

Utnämningen gjordes den 28 maj 2019.

Kardinal Arborelius är sedan år 2017 även medlem av Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet.