Hoppa till innehåll

Dokumentet om mänskligt broderskap från påvens besök i Förenade Arabemiraten

I början av februari besökte påve Franciskus Förenade Arabemiraten. Besöket präglades av både religionsdialog och ett uppmärksammande av den stora katolska minoriteten i landet, som mestadels består av gästarbetare från katolska länder.

Påve Franciskus har under sitt pontifikat betonat vikten av dialog med muslimer för att underlätta situationen för katoliker och andra kristna som lever under muslimskt styre men också för att stärka förutsättningarna för världsfred.

Under besöket skrev påven och al-Azhars storimam shejk Ahmad el-Tayeb ett dokument om mänskligt broderskapet.

Påven och storimamen beskriver det som en gemensam deklaration "i god och uppriktig vilja för att inbjuda alla, som tror på Gud och på broderlighet mellan människor, att sluta sig samman och gemensamt arbeta för att det blir en vägledning för framtida generationer till en kultur av ömsesidig respekt i medvetande om den stora gudomliga nåd som gör alla människor till bröder och systrar".

Det fullständiga dokumentet i en svensk översättning finns att läsa här.

© Libreria Editrice Vaticana 2019

Foto: Vatican Media