Välsignelse av katolska kyrkan i Motala, S:t Maximilian kloster 20 oktober

Söndagen den 20 oktober kl 17:00 välsignar kardinal Arborelius den nya katolska kyrkan i Motala, S:t Maximilian kloster.

Välkommen!