Biskopsvigningen av p. Erik Varden är uppskjuten på obestämd tid

Biskopsvigningen av p. Erik Varden som var planerad i Nidarosdomen i Trondheim den 4 januari 2020 är uppskjuten på obestämd tid. I ett brev till de troende i prelaturen Trondheim skriver p. Erik Varden att anledningen är hans hälsotillstånd.

1 oktober utnämnde påve Franciskus p. Erik Varden till ny biskopsprelat i prelaturen Trondheim.

Mer information på norska och engelska finns här.