Hoppa till innehåll

Världsdagen för migranter och flyktingar, 24 september 2023

Världsdagen för migranter och flyktingar, som infaller den sista söndagen i september varje år, ber katoliker runt om i världen för människor som har tvingats att lämna sina hem och länder på grund av förföljelse, krig, fattigdom och klimatförändringar.

I år har den Helige Fadern valt som titel för sitt budskap ”Fri att välja om man vill migrera eller stanna”.

Ofta sker flykt och migration genom att utsätta sig för livsfara som till exempel båttransporterna över Medelhavet. Vi som lever i trygghet kan behöva öka vår medvetenhet om vad flyktingskap och migration innebär så att vi, som Kristi lärjungar, lättare kan visa praktisk solidaritet med människor på flykt.

Stockholms katolska stift stödjer flera av våra systerkyrkor på olika håll i världen så att de konkret kan hjälpa flyktingar. Detta möjliggörs genom privata donationer och här är några exempel: 

  • I Uganda hjälper man genom att ge unga flyktingar möjligheter till utbildning.
  • I Sudan hjälper man genom att förse internflyktingar med mat och tillfälligt boende.
  • i Jordanien hjälper man genom att ge flyktingar från Syrien och Irak hälsovård.
  • I Ukraina hjälper man genom att ge barn på flykt omvårdnad och varma vinterkläder.
  • I Colombia hjälper man genom att ge flyktingar från Venezuela ekonomiskt stöd till att starta enkla inkomstbringande verksamheter.   

För katoliker, enskilda som församlingar, är Världsdagen för migranter och flyktingar också ett tillfälle att på ett särskilt sätt be för flyktingars och migranters välgång.

Påve Franciskus budskap för Världsdagen för migranter och flyktingar finns här.

Förslag på förbön finns här.

 

Charles Câmara

Medarbetare på biskopsämbetet

Foto: The Dicastery for Promoting Human Integral Development