Hoppa till innehåll

Caritas Europa på Världsflyktingdagen 2023: Europa måste fortsätta ge skydd!

2022 har gått till historien som året då fler än 110 miljoner människor, alltså 1 av 78 personer på jorden, var på flykt undan krig, våld, konflikter eller naturkatastrofer.

Bara sedan början av 2023 har fler än 1 000 personer förlorat livet i Medelhavet. Den tragiska förlisningen av en överfull fiskebåt som kapsejsade och sjönk utanför Grekland den 14 juni är det senaste exemplet.

Med anledning av Världsflyktingdagen som uppmärksammas i dag efterlyser katolska kyrkans hjälpnätverk Caritas ett EU som ger flyktingar ett värdigt mottagande och säkerställer rätten till asyl.

Caritas Europas uttalande kan läsas på Caritas Sveriges hemsida.