Hoppa till innehåll

Ny rapportserie från Justitia et Pax

"Justitia et Pax reder ut begreppen" heter en helt ny rapportserie som idag publiceras av Rättvise- och fredskommissionen i Stockholms katolska stift.

Kommissionen har tagit hjälp av sex olika skribenter som har bidragit med reflektioner i ämnen som omfattas av kommissionens verksamhetsområde. De sex rapporterna i "Justitia et Pax reder ut begreppen"  ligger i linje med kommissionens uppgift att främja de troendes kunskap om och engagemang i den katolska socialläran.

Med rapporterna hoppas Justitia et Pax bidra till klarhet i några grundläggande begrepp och villkor som rör den katolska sociallärans kärna.

Alla rapporter finns att läsa här.