Hoppa till innehåll

Ekumenisk vallfärd till Katarina av Vadstenas hem

Onsdagen den 2 augusti hölls en ekumenisk vallfärd till den plats där heliga Katarina av Vadstena bodde tillsammans med sin make Edgar von Kyren under 6 år fram till 1349. Platsen, som heter Eggardsnäs, ligger ca fem kilometer från Halla kyrka, som i sin tur ligger drygt tre mil nordväst om Nyköping i Södermanland.  Man har på platsen funnit tre husgrunder som användes t o m 1350.

Initiativtagare till vallfärden och projektledare i den arbetsgrupp (bestående av representanter för Stigtomta-Vreta församling, Sankta Anna katolska församling, Societas Sanctæ Birgittæ samt Stockholms katolska stift) som förberedde firandet var syster Maria Diana, birgittinorden. Här stående längst till höger tillsammans med några medsystrar från Djursholm:

 

På plats guidades de ca 80 närvarande av lokalguiden Gun-Britt Karlsson.

Efter guidning och fikapaus ledde f. Björn Göransson (andre från vänster) en kort andakt med avslutande välsignelse av Henrik Rudsäter (andre från höger) kyrkoherde i Stigtomta-Vrena församling. Sedan följde en ca 5 km pilgrimsvandring med Johan Lamberth (tredje från höger), Societas Sanctæ Birgittæ, som korsbärare.

Framme i Halla kyrka hölls en kort guidning och sedan avslutades dagen med en ekumenisk vesper på heliga Katarina av Vadstenas dag. Vespern leddes av Henrik Rudsäter. Predikan hölls av Johan Lamberth och f. Björn Göransson höll en kort betraktelse före vespern.