Hoppa till innehåll

Arbetsunderlaget för biskopssynoden 2023 är klart

Nu är arbetsunderlaget ("Instrumentum laboris") som ska användas under Biskopssynoden om synodalitet i oktober 2023 publicerat.

Arbetsunderlaget är resultatet av den synodala process som inleddes i alla katolska stift världen över under hösten 2021. Hela Guds folk bjöds in att medverka genom att samtala, reflektera och svara på frågeställningar. Därefter har man, via biskopskonferenserna, arbetat vidare på kontinentnivå. 

Instrumentum laboris utgörs av en text och femton arbetsscheman som presenterar begreppet "synodalitet".

Dokumentet, som är på 60 sidor, består av två delar. Den första delen lyfter fram erfarenheterna från den synodala processen så här långt med förslag på vägen framåt i syfte att bli en ännu mer synodal kyrka. Den andra delen har titeln "Gemenskap, delaktighet och mission" och belyser tre prioriterade frågor för biskopssynoden:

  • att växa i gemenskapen genom att välkomna alla och inte utesluta någon
  • att erkänna och värdesätta varje döpt persons bidrag i missionen 
  • att hitta strukturer och dynamik för en synodal och missionerande kyrka

Hela dokumentet finns för nerladdning på en rad olika språk här.

Mer information på svenska om innehållet i Instrumentum laboris finns på Vatican News skandinaviska sektion.