Hoppa till innehåll

Nytt från Veritas: "En kort introduktion till religionsdialog"

I "En kort introduktion till religionsdialog" presenteras religionsdialog ur katolska kyrkans perspektiv. Här får vi en bakgrund till hur denna form för dialog har vuxit fram och de viktigaste officiella kyrkliga dokumenten presenteras. Varför är dialog och samarbete så viktiga i dagens samhälle? Hur hänger mission och dialog samman? Hur kan man rent praktiskt bedriva religionsdialog? Vilka är de största utmaningarna? Det är några av de frågor som diskuteras.

Författare till boken är Hedvig Larsson som är teologie doktor i religionshistoria, har examen från kulturvetarlinjen och är utbildad folkhögskolelärare. Hedvig har varit verksam som lärare vid högskolor och folkhögskolor med såväl kristen som muslimsk respektive judisk profil. Hon arbetar idag vid S:ta Birgitta folkhögskola och är ledamot av Kommissionen för interreligiös dialog (KID) i stiftet.

Boken ingår som nr 8 i Veritas skriftserie "En kort introduktion till...", den kostar 175:00 kr och kan beställas via Veritas Förlag.