Hoppa till innehåll

Epifania och kyrkans mission

Den 6 januari, Trettondedag jul, firar katolska kyrkan Epifania – Herrens uppenbarelses fest. Då uppmärksammas också kyrkans mission på ett alldeles särskilt sätt.

Det är kanske inte alla som vet att de gåvor som katoliker skänker i samband med utdelningen av välsignelseremsor på Epifania går till katolska kyrkans barnmission. Gåvorna slussas sedan vidare till Påvliga sällskapet för barnmission som i sin tur fördelar dem till olika projekt där kyrkan hjälper barn i de fattigaste missionsländerna att utvecklas och växa i tron. Man bygger skolor och katolska utbildningscentra, ger föräldralösa barn tak över huvudet och omsorg, hjälper gatubarn bort från gatan och stöttar missionärer som jobbar med barn.

Så nästa gång du tar med dig en välsignelseremsa hem från kyrkan och sätter upp den på ytterdörren som tecken på att ditt hem är kristet, då vet du att din gåva gör nytta i ett missionsland, bland de barn som behöver vårt stöd allra mest.

Ett av de många projekten som tack vare gåvorna kan finansieras av Påvliga sällskapet för barnmission kan man läsa om här

I vårt stift representeras de Påvliga missionssällskapen av Missio Sverige, som man kan läsa om här

Bokstäverna C+M+B på remsan står för de tre österländska stjärntydare (Kaspar, Melchior och Balthasar) som efter Jesu födelse kom till Jesus för att hylla honom och ge honom gåvor (se Matt 2:1–12). Bokstäverna är också en förkortning av "Christus mansionem benedicat" ( må Kristus välsigna detta hem).