Hoppa till innehåll

Effekterna av den synodala processen i vårt stift

Ungefär för ett år sedan avslutades den första fasen av den synodala processen i vårt stift som mynnade ut i en sammanfattning på tio sidor. Resultatet har därefter presenterats för bland andra våra präster och diakoner, stiftsledningen, stiftets pastoralråd och anställda på Biskopsämbetet.

I sammanfattningen kunde man identifiera fem huvudområden som ger en antydan om vad vi behöver arbeta med i stiftet de närmaste åren:

  • Önskan om större och aktivare gemenskap
  • Önskan om ökad dialog
  • Önskan om mer kunskap och delaktighet
  • Önskan att vi lever som vi lär och därmed kommunicerar vår tro
  • Önskan om att kunna hjälpa och avlasta prästerna

Stiftsledningen har tagit intryck av det som har framkommit och redan nu ser vi effekter av det. Ett exempel är att kardinal Arborelius, som svar på önskan om en större och aktivare gemenskap i vårt stift valde "enhet" som tema för årets stiftsvallfärd.

Bilden nedan visar fler exempel på huvudresultaten från vårt stift och vad dessa redan nu har lett till:

All information rörande den synodala processen finns att hitta här.