Hoppa till innehåll

Nya lektorer och akolyter

Kardinal Anders Arborelius insatte vid mässan i Fisksätra kyrka den 11 juni diakonaspiranterna Andreas Björklind, Linköping, Lucas Cardona-Eguizábal, Lund, Rickard Melkersson, Laholm, Marcin Mickiewicz, Gävle, Per Södergren, Skellefteå, Christian R, Stockholm, i tjänsten som lektor och akolyt. (Per Södergren insattes dock endast som lektor eftersom han 20 oktober 2020 insattes som akolyt.)

En lektor har kyrkans uppdrag att läsa de bibelläsningar i mässan som föregår evangeliet. Om mässan inleds med procession och ingen diakon tjänstgör så bär lektorn in evangelieboken. 

En akolyt (ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder ”efterföljare, medhjälpare”) har uppdraget att tjäna vid altaret och att assistera prästen och diakonen. Särskilt har han, om ingen diakon är närvarande, att bereda altaret och de heliga kärlen och att om så är nödvändigt såsom extraordinarie kommunionutdelare dela ut eukaristin till de troende. Om ingen diakon är närvarande rengör akolyten altarkärlen efter kommunionen. Man skall tjänstgöra som akolyt åtminstone sex månader innan man vigs till diakon.

Från vänster till höger: Christian R, Per Södergren, Lucas Cardona-Eguizábal, kardinalen, Andreas Björklind, Rickard Melkersson, Marcin Mickiewicz.