Hoppa till innehåll

Europeisk ekumenisk delegation mötte socialministern

Med anledning av Sveriges pågående ordförandeskap i EU tog socialminister Jakob Forssmed den 30 maj emot COMECE (Kommissionen för de katolska biskopskonferenserna i EU) och CEC (Conference of European Churches som samlar ortodoxa, anglikanska och protestantiska kyrkor).

Under mötet i Stockholm uttryckte den ekumeniska delegationen djup oro över den fruktansvärda situationen i Ukraina och förmedlade sitt fulla stöd för en fortsatt humanitär, politisk och finansiell solidaritet med Ukraina. Mot bakgrund av kriget underströk kyrkorna behovet av att motverka spridning av desinformation som kan underblåsa ytterligare oro och extremism i våra samhällen.

Delegationen vädjade om en rättvis och verkligt human migrations- och asylpolitik, baserad på principerna om solidaritet och ansvar, respekt för internationell rätt och skydd av mänskliga rättigheter, med grund i varje persons inneboende värdighet. COMECE och CEC uppmanade den svenska regeringen att behålla ett starkt fokus på europeisk enhet i mångfald och lyfte fram den positiva roll som kyrkor och religiösa samfund spelar i detta.

COMECE och CEC visade uppskattning för hur det svenska ordförandeskapet har lyft frågan om ensamhet och social isolering tillsammans med aktörer från civilsamhället.

Under mötet tog COMECE och CEC också upp frågor om hållbarhet och förnybar energi och uttryckte tacksamhet för de överenskommelser som träffats vad gäller insatser omkring klimatförändringar och miljöskydd.

COMECE och CEC uttryckte hopp om att nästa ordförandeland ska fortsätta den svenska regeringens ansträngningar att upprätthålla politisk enhet, stärka den sociala sammanhållningen i hela Europa och visa solidaritet med dem som lider av konsekvenserna av det brutala ryska kriget mot Ukraina.

Kyrkornas möten med EU:s ordförandeland är ett led i en lång tradition av öppen, transparent och regelbunden dialog med politiker. Den europeiska delegationen bestod av Mgr. Mariano Crociata och Alessandro Calcagno från COMECE. CEC representerades av Metropolit Cleopas av Sverige och Skandinavien samt Peter Pavlovic. På mötet med socialministern medverkade även Sofia Camnerin och Jan Eckerdal från Sveriges kristna råd samt kardinal Anders Arborelius som både representerade katolska kyrkan i Sverige och den Nordiska biskopskonferensen.

Från vänster: Jan Eckerdal; Sveriges kristna råd, Peter Pavlovic; CEC, Metropolit Cleopas; CEC, kardinal Anders Arborelius, socialminister Jakob Forssmed, mgr Mariano Crociata; COMECE, Sofia Camnerin; generalsekreterare för Sveriges kristna råd, , Alessandro Calcagno; COMECE