Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius tar över ordförandeskapet i Sveriges kristna råd

Vid årsmötet för Sveriges kristna råd (SKR) i Tensta den 23 maj valdes kardinal Anders Arborelius OCD, biskop i Stockholms katolska stift, till ny ordförande för det kommande året. Han övertar ordförandeklubban från ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan. Ordförandeskapet varar ett år och alternerar mellan representanter i presidiet utifrån de olika kyrkofamiljerna.

- Som kristna i olika kyrkor och samfund får vi stärka varandra i tron på Jesus, så att vi tillsammans kan vittna om honom för alla i vår sekulära omgivning. Då kan vi gemensamt visa hans kärlek till alla behövande: flyktingar och sjuka, gamla och ensamma, ungdomar med problem. Den uppståndne Herren hjälper oss att förmedla hopp trots krig och klimatkris, säger kardinal Arborelius.

Presidiet för Sveriges kristna råd: Kardinal Anders Arborelius; biskop i Stockholms katolska stift, Martin Modéus; ärkebiskop Svenska kyrkan, Sofia Camnerin; generalsekreterare för SKR, Lasse Svensson; kyrkoledare Equmeniakyrkan, samt Benjamin Atas; ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan.