Hoppa till innehåll

Heliga stolens årliga budskap till världens muslimer under månaden Ramadan

”Kristna och muslimer: Främjare av kärlek och vänskap”. Med de orden inleder Heliga stolen sin hälsning till världens muslimer med anledning av den heliga muslimska månaden Ramadan.

Våra muslimska bröder och systrar tillönskas ”den Allsmäktiges rika välsignelser under Ramadan” och tillförsäkras om katolska kyrkans övertygelse att (med ett citat från Andra Vatikankonciliets deklaration om de ickekristna religionerna, Nostra Aetate) ”Alla folk utgör ju en enda gemenskap, de har ett och samma ursprung, eftersom Gud lät hela människosläktet bosätta sig överallt på jordens yta; de har också ett och samma slutmål, Gud, vars försyn, nådebevis och frälsningsbeslut omfattar alla, till dess de utvalda förenas i den Heliga Staden, som Guds härlighet skall upplysa och där folken skall vandra i hans ljus.”

Budskapet är formulerat av Dikasteriet för interreligiös dialog och undertecknat av dikasteriets prefekt, kardinal Miguel Ángel och dess sekreterare, msgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage.

Hela budskapet i svensk översättning finns att läsa här.

Ramadan inleddes på kvällen den 22 mars och avslutas vid solnedgången den 20 april.