Hoppa till innehåll

Två nya lektorer och akolyter

Kardinal Anders Arborelius insatte vid kvällsmässan i S:t Eriks domkyrka den 16 januari diakonkandidaterna Godefroid Ndayikengurukiye, Enköping, och Edison Shadabi, Uppsala, i tjänsten som lektor och akolyt. 

En lektor har kyrkans uppdrag att läsa de bibelläsningar i mässan som föregår evangeliet. Om mässan inleds med procession och ingen diakon tjänstgör så bär lektorn in evangelieboken. 

En akolyt (ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder ”efterföljare, medhjälpare”) har uppdraget att tjäna vid altaret och att assistera prästen och diakonen. Särskilt har han, om ingen diakon är närvarande, att bereda altaret och de heliga kärlen och att om så är nödvändigt såsom extraordinarie kommunionutdelare dela ut eukaristin till de troende. Om ingen diakon är närvarande rengör akolyten altarkärlen efter kommunionen. Man skall tjänstgöra som akolyt åtminstone sex månader innan man vigs till diakon.

Efter avslutad diakonutbildning blev Godefroid Ndayikengurukiye upptagen som diakonkandidat den 22 december 2022 och Edison Shadabi den 29 december 2022. 


Från vänster till höger: Edison Shadab, kardinalen, Godefroid Ndayikengurukiye