Hoppa till innehåll

Påven invigde "Barmhärtighetens hus" i Mongoliet

Påve Franciskus har återvänt hem efter fyra dagars besök i Mongoliet – landets första påvebesök någonsin. Den sista dagen invigde påven det sociala centret Barmhärtighetens hus.

Barmhärtighetens hus stöds av Stockholms katolska stift och har möjliggjorts genom en privat donation. I sitt invigningstal underströk påven att kyrkans barmhärtighetsarbete är en ytterst viktig del av kyrkans identitet och refererade till Matteusevangeliet: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Mt. 25:40).

Centret Barmhärtighetens hus kommer att användas som ett allhus för att hjälpa de minsta i Mongoliet. Dock kommer centrets huvudsakliga inriktning att vara att ge stöd till våldsutsatta kvinnor genom skyddat boende, medicinsk och psykosocial vård.

Barmhärtighetens hus, som ligger i huvudstaden Ulaanbaatar, kommer att drivas av den mongoliska katolska kyrkan, vars biskops-kardinal Giorgio Marengo, skickar en hälsning till Sverige: ”Stort tack till er katoliker i Sverige, särskilt min broder kardinal Arborelius, som möjliggjorde detta stöd för vårt center. Det är tack vare er och andra givare som centret blivit till en verklighet och kommer att vara till stort gagn för många socialt utsatta. Särskilt roligt är det att den helige fadern invigde och välsignade centret. Vi har fått vara med om en historisk händelse.”

Charles Câmara

Medarbetare på biskopsämbetet (mer information om katolska kyrkan i Mongoliet finns i Katolskt magasin nr. 7/2023)

Påve Franciskus vid invigningen av "Barmhärtighetens hus" i Mongoliet. Foto: Vatican News