Hoppa till innehåll

Världsmissiondagen 21 oktober

Världsmissionsdagen äger rum söndagen den 21 oktober 2018. I år inbjuder påven Franciskus alla unga kvinnor och män som vill följa Kristus att söka, upptäcka och stå fast vid sin kallelse.

Alla katoliker uppmanas att stödja Kyrkans insatser för familjer, barn och ungdomar runtom i världen genom att dela med sig till den katolska missionsverksamheten. Kyrkan ber oss om våra förböner och stiftskollekten tas denna dag upp till stöd för institutioner som stärker Kyrkan genom att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor i länder med utbredd fattigdom, undernäring, brist på sjukvård och utbildning.

Kollekten inbetalas till stiftets 90-konto, 900-4680 senast 10 november 2018. Märk inbetalningen ”VMS 2018”. Den vidarebefordras sedan oavkortat till de påvliga missionsinstituten i Rom som fördelar medlen efter behov.

Förslag till förböner: