Hoppa till innehåll

Påven uppmanar oss att be rosenkransen varje dag i oktober

Påven Franciskus uppmanar alla att be rosenkransen varje dag under oktober månad för att skydda kyrkan från den onde. Fredagen den 28 september publicerade den Heliga Stolen ett pressmeddelande som berör alla kyrkans troende i hela världen. Oktober månad är liksom maj vigd till Jungfru Maria, med särskild fokus på rosenkransen, då högtiden Vår Fru av rosenkransen infaller den 7 oktober.

Påven uppmanar också till att efter rosenkransen lägga till följande två böner:

Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, heliga Guds moder. Ringakta inte de böner som vi ber när vi är nödställda, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru.

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden, var oss ett värn mot Satans ondska och försåt. ”Må Herren näpsa honom”, så ber vi ödmjukt. Och du, furste över de himmelska härskarorna, störta du med Guds kraft ner djävulen i helvetet med de övriga andar, som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen.