Hoppa till innehåll

Migrationsverket och kyrkorna i gemensam utbildning om konvertiter

Idag arrangerar Sveriges kristna råd tillsammans med Migrationsverket en gemensam utbildningsdag på Migrationsverket om kristen tro och konversion. Syftet är att medverka till bättre bedömning av asylsökande som anför konversion som asylskäl.
Vid dagens utbildningsdag medverkar en rad experter från SKR:s arbetsgrupp för migration och integration, däribland George Joseph från Stockholms katolska stift. Man lyfter fram ett antal problem som Sveriges kristna råd har identifierat i Migrationsverkets utredningar. Exempelvis handlar det om utredare som inte har sakkunskap om vad kristen tro innebär, bristande förståelse för hur det är att leva som kristen i hemlandet och svårigheter för den som inte har skolunderbyggnad att svara på frågor om innehållet i kristen tro. Dessutom finns problem med tolkar som inte översätter på ett korrekt sätt.
Läs mer om detta på hemsidan för Sveriges kristna råd.