Hoppa till innehåll

Nordiska Biskopskonferensens möte i Åbo

Den Nordiska Biskopskonferensen (NBK) har i veckan träffats i finska Åbo. En av höjdpunkterna under den fem dagar långa sammankomsten var ett ekumeniskt möte med lutherska biskopar från Finland, Norge, Sverige, Danmark och Island.

"Som kristna i ett sekulärt samhälle, måste vi tala med en röst för att förkunna budskapet om Kristus i dag" sa kardinal Arborelius under mötet. "Den ekumeniska dialogen bör inte bara bestå av ord, den måste alltid bestå av handlingar".

Utöver tillbakablicken på reformationsåret diskuterades även förhållandet mellan kyrka och stat i de olika länderna.

 

Ad Limina i Rom i sommar

Den Nordiska Biskopskonferensen kommer att resa på Ad Limina till Rom 6-12 juni. Utöver audiensen med påve Franciskus kommer man att besöka olika dikasterier; bland andra Troskongregationen, Biskopskongregationen, Kongregationen för prästerskapet samt Gudstjänstkongregationen. 

Dessutom kommer biskoparna att fira mässor i alla huvudkyrkor i Rom. De kommer även att fira en mässa i kardinal Arborelius titelkyrka Santa Maria degli Angeli.