Hoppa till innehåll

Möjlighet att söka stipendium ur stiftelsen Elisabethsystrarnas Barnhemsfond

Nu kan man ansöka om stipendium ur stiftelsen "Elisabethsystrarnas Barnhemsfond" för år 2018. Stiftelsens ändamål är att främja och stödja katolsk ungdoms uppfostran och bildning i Sverige.

 

Uppgifter som skall finnas med i ansökan (högst en A4-sida):

  • Vem är du? Kortfattad beskrivning av dig själv.
  • Varför söker du stipendiet - syfte?
  • Motivera varför ska just du få stipendiet.
  • Kontaktuppgifter (adress, telefon/mobil, e-post).
  • Bankkontonummer med clearingnummer och bankens namn.

 

Ansökan skall vara inkommen till stiftet senast den 30 april 2018.

Adresseras till:

Katolska Biskopsämbetet

Att: Ekonomiavdelningen

Box 4114

102 62 Stockholm