Hoppa till innehåll

Kyrkoledare på DN debatt: Migrationsverket måste respektera konvertitens tro

Landets kyrkoledare skriver idag på debattplats i Dagens nyheter om Migrationsverkets hantering av konvertiter i asylprocessen. Kyrkoledarna skriver att myndighetens bedömning av konvertiter har systematiska brister. De 14 undertecknarna kräver att Migrationsverket tar hänsyn till aktuell forskning, att fokus i handläggningen riktas mot hotbild och skyddsbehov och att bedömningen bör handla mindre om konvertitens tankar och mer om konvertitens handlingar.

Debattartikeln i Dagens nyheter beskriver det stora engagemang och frustration som finns i landets kyrkor över Migrationsverkets hantering av konvertiter i asylprocessen och berättar om ett fall i Pingstkyrkan i Jönköping. Den döpta Mahmoud tog nyligen sitt liv efter ett fjärde avslag på sin asylansökan. Migrationsverket bedömde inte hans kristna tro som genuin och ansåg att hans konversion inte var ett giltigt asylskäl.

Kyrkorna anser att myndighetens behandling av dessa ärenden behöver förändras och pekar på systematiska brister inom tre områden, konversion, bedömning och skyddsbehov.

Undertecknarna skriver att: ”Det är nu flera år sedan Migrationsverket uttalade att ingen som utvisas ska behöva dölja en religiös övertygelse. En kristen konvertit som utvisas till Afghanistan eller Iran och som vill leva efter sin övertygelse löper tveklöst risk för förföljelse. Strängt taget är det inte konversionen till kristen tro som skapar denna hotbild, utan det faktum att konvertiten lämnat islam och blivit vad som kallas en apostat.

Debattartikeln avslutas med tre krav:
- Ta hänsyn till aktuell forskning vid tillämpningen av det nya rättsliga ställningstagandet.
- Låt bedömningen av hotbilden mot konvertiten och hens skyddsskäl ta större plats i utredningarna.
- Låt genuinitetsbedömningen i mindre utsträckning relatera till reflektioner vid övergången till en annan tro och ge större tyngd åt konvertiters handlingar och aktivitet vid den tidpunkt då beslutet fattas.

Debattartikeln är undertecknad av representanter för Sveriges kristna råds styrelse:
Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén.
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan.
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift.
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan.
Torbjörn Freij, pastor, Vineyard Norden.
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan.
Misha Jaksic, ortodox samordnare, Sveriges kristna råd.
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen.
Joakim Lundqvist, pastor, Livets ord.
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska frikyrkan.
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS.
Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet.
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan.
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.