Hoppa till innehåll

Kyrkoledare samtalade om religionsfrihet med Margot Wallström

TIsdagen den 15 maj mötte svenska kyrkoledare utrikesminister Margot Wallström (S) för ett samtal om religionsfrihet och att det demokratiska utrymmet för minoriteter hotas på många platser i världen.

Bakgrunden till mötet på Utrikesdepartementet mellan presidiet för Sveriges kristna råd och utrikesministern är upplevelser som svenska kyrkoledare nyligen gjorde i Myanmar (Burma) och Indien. Syftet med resan var att möta de kristna råden i dessa länder för samtal om religionsfrihet och religionsdialog. I programmet fanns också utrymme att möta företrädare för andra religioner.

Vi upplevde ett stort behov att berätta vad vi sett och vad vi hör från våra kristna trossyskon, säger Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, en av kyrkoledarna som var med vid dagens möte.
Vi önskade höra utrikesministerns syn på hur Sverige, genom EU och FN, arbetar för att stärka minoriteternas situation. Vi sade att vi gärna deltar i detta viktiga arbete, fortsätter Anders Arborelius.

Foto: Mikael Stjernberg, SKR.

I höstas skrev presidiet en debattartikel i Göteborgs-Posten om situationen för troende i Mellanöstern. Debattartikeln avslutades med fyra uppmaningar till den svenska regeringen och utrikesminister Margot Wallström att inom FN:s säkerhetsråd och EU med större kraft verka för att stödja folken i Irak och Syrien med att:
– aktivt stödja återuppbyggnadsarbetet och därmed främja den kommande freden så att människor kan återvända till/förbli i sina hemländer.
– arbeta för värdiga levnadsvillkor och medborgaskap för alla på lika villkor, oavsett kön, etnicitet och religion.
– stödja det interreligiösa arbetet i att bygga social sammanhållning och förståelse för samexistens.
– stödja demokratiseringsprocessen genom att involvera trossamfunden och det civila samhället i försoningsarbetet och kapacitetsuppbyggnad samt ge psykosocialt stöd.

Foto: Mikael Stjernberg, SKR.

De kyrkoledare som deltog i mötet med Margot Wallström ingår i presidiet för Sveriges kristna råd: Anders Arborelius, kardinal, Stockholms katolska stift, Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan, Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Jacob Kasselia, präst, Syrisk-ortodoxa kyrkan (ersatte presidiemedlem Benyamin Atas som inte kunde närvara), samt Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Läs gärna mer om SKR:s verksamhet här.