Hoppa till innehåll

Anders Ekenberg ny ordförande i KLN

Kardinal Arborelius har utsett f. Anders Ekenberg till ny ordförande i Katolska liturgiska nämnden (KLN) och till biskopens delegat för gudstjänstlivet i stiftet. Ekenberg efterträder f. Anders Piltz som har gått i pension.

KLN har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor. Läs mer om KLN här.