Hoppa till innehåll

Oljevigningsmässa i Stockholms katolska stift

Tisdagen den 27 mars firades oljevigningsmässa i katolska domkyrkan i Stockholm. Av stiftets 169 präster var 92 närvarande och koncelebrerade.

Kardinal Anders Arborelius höll en predikan där han bland annat manade prästerna att hjälpa och stödja varandra i deras ibland svåra uppgifter. Predikan kan läsas här.

Efter predikan förnyade prästerna sina prästlöften. I slutet av mässan välsignades oljorna som ska användas i församlingarna för olika ändamål under året; krisma, de sjukas olja och katekumenernas olja.

Foto: Katolskt Magasin