Hoppa till innehåll

Valambassadörer i trossamfunden inför valet 2018

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har fått i uppdrag av regeringen att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför de allmänna valen i september 2018. Uppdraget innebär att informera om rösträttens betydelse samt det praktiska röstningsförfarandet.

Under 2018 utbildar SST tio valambassadörer som i samverkan med myndigheten utför individuellt utformade satsningar för att stimulera valdeltagande. Dessa valambassadörer jobbar självständigt i sina egna sammanhang med att mobilisera intresse och diskussion bland trossamfunds- och församlingsmedlemmar för valet. Detta sker genom sociala aktiviteter såsom möten, seminarier, workshops och på mediala plattformar.

En av de tio valambassadörerna som har rekryterats till uppdraget är Ulrika Hådén, från S:t Olofs katolska församling i Sundsvall. De tio valambassadörerna kommer från olika trossamfund och Ulrika är den enda katolska representanten i gruppen. Hon kommer framförallt att vara verksam i Sundsvall.

På SST:s hemsida kan man läsa mer om satsningen.

 

Människan är kyrkans första väg

Katolska kyrkan som sådan tar aldrig ställning för ett specifikt parti men uppmanar sina medlemmar att ta ett aktivt politiskt ansvar för att tillsammans med alla andra bygga ett samhälle som tjänar det gemensamma goda.

Så här skriver den helige Johannes Paulus II i sin apostoliska uppmaning om lekfolket, Christifideles laici, 1988, § 42:

”Alla och envar har rätten och plikten att delta i det politiska livet; denna delaktighet kan anta många olika och komplementära former, på olika nivåer, olika uppgifter och med olika ansvar. Varken anklagelser om karriärism, maktfullkomlighet, egoism eller korruption, som ofta riktas mot regerings- och riksdagsledamöter, de ledande grupperna och de politiska partierna, liksom en vanligt spridd åsikt att politik är farligt för moralen, inget sådant rättfärdigar de kristnas skepsis och frånvaro från politiken.”

Under rubriken "Människan är kyrkans första väg" här på hemsidan har vi samlat en rad kyrkliga och bibliska texter om bland annat demokrati, dialog och politiskt engagemang.