Hoppa till innehåll

Ny utvecklingsansvarig på Bilda för folkbildning i katolska kyrkan

Studieförbundet Bilda har anställt Fiorella Bastidas som verksamhetsutvecklare för katolsk bildning och kultur.

Rollen innebär att vara ett stöd för de katolska medlemsorganisationerna, att stärka relationer och tillsammans fördjupa den folkbildning som sker. Detta görs tillsammans med kollegor inom studieförbundet Bilda som arbetar på nationell, regional och lokalnivå samt i nära samarbete med de katolska medlemsorganisationerna.

I uppdraget ingår också att samarbeta med förbundets övriga kyrkofamiljer, inte minst kring förbundsgemensamma profilområden som kultur och samhälle.

Fiorella vikarierar för Antonius Almaleh som är tjänstledig.