Hoppa till innehåll

Caritas Sverige förmedlade över 5 miljoner i bistånd 2017

Nu kan Caritas Sverige summera insamlingsåret 2017. Det var ännu ett svårt år för människor på många ställen i världen, inte minst gäller det torkans offer i centrala Afrika.

Där gjorde vi en stor satsning tillsammans med Caritas Tyskland och stödde det arbete en lokal stiftsorganisation och en kommunitet Moder Teresa-systrar utför bland nödlidande i norra Sydsudan. I det området har få andra hjälporganisationer varit verksamma på grund av det osäkra läget och svårigheter att få fram transporter. Men med två lokala aktörer kunde projektet drivas framgångsrikt.

Under 2017 har biståndet koncentrerats till ett mindre antal länder som kunnat få stöd med större belopp. Men också länder som drabbats av konflikter eller tagit emot ett stort antal flyktingar kunde Caritas Sverige hjälpa genom att samla in gåvor. Dessa förmedlades sedan så fort som möjligt till de behövande.

Förutom samarbetet i Sydsudan har Caritas Sverige huvudsakligen samarbetat med lokala Caritas-organisationer i projekt som stöds av Caritas Internationalis. Det undanröjer risken för att pengarna ska hamna på fel ställe, liksom att pengar går till onödiga administrativa kostnader. I Caritas Sveriges uppdrag ligger att varje krona som kommer in som gåva ska förmedlas vidare i bistånd, vilket också sker.

Under år 2017 har Caritas Sverige förmedlat följande summor i bistånd till olika hjälpprojekt (beloppen är avrundade):

  • Till offren för torkkatastrofen i Sydsudan: 2 364 000 kr
  • Till flyktingar och skolundervisning i Aleppo i Syrien: 788 000 kr
  • Till insatser för flyktingar i Turkiet: 492 500 kr
  • Till skolundervisning för flyktingbarn i Irak: 492 500 kr
  • Till stödåtgärder för syriska flyktingar i Libanon: 429 300 kr
  • Till översvämningarnas offer i Bangladesh: 295 500 kr
  • Till offren för torkkatastrofen i Eritrea: 98 500 kr
  • Till arbetet med flyktingar på väg i Grekland: 98 500 kr
  • Till arbetet för ursprungsbefolkningens kvinnor i Filippinerna: 36 450 kr
  • Två mindre belopp till sjukvård och undervisning i Tanzania: 13 100 kr

Totalt under 2017 kunde Caritas Sverige alltså förmedla 5 108 350 kr från svenska givare till behövande i utlandet vilket faktiskt är något mer än vad som samlades in år 2016.

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra detta möjligt!

 

I norra Sydsudan finns bara vilda löv att samla på den förbrända åkern för att få något att äta. Bild: Caritas Internationalis