Hoppa till innehåll

Påvens Världsvida Bönenätverk (f.d. Böneapostolatet)

Varje månad erbjuds vi att i gemenskap med hela den världsvida kyrkan be för den intention som påven har valt.

Den katolska bönegemenskapen Böneapostolatet uppstod i Frankrike 1844, ur en grupp blivande jesuitprästers längtan att få ge sig ut i världen och missionera. Men istället för att resa ut, föreslogs de bli böneapostlar här och nu, det vill säga att offra varje dag till Gud: sina böner, studier, arbete, glädje och sorger i förening med Jesu hjärta för världens skull.

Påve Leo XIII utformade de första månatliga böneintentionerna 1880. Intentionerna ska få oss uppmärksamma på angelägna frågor för världen. Att be med påven och människor över hela världen är en utåtriktad akt, som öppnar oss själva för våra medmänniskor och till en närhet till Jesu kärleksfulla önskan att världen ska räddas.

En ny inriktning inom Böneapostolatet inleddes 2010 och för att markera denna nyorientering valde påven ett nytt namn för bönegemenskapen, nämligen: The Pope’s Worldwide Prayer Network. Påven vill bredda bönegemenskapen och nå ut till fler människor genom att presentera varje månads intention med en video; The Pope Video.

Var och en av oss erbjuds att införliva missionen i vårt vardagliga liv genom att varje morgon överlämna vår dag till Gud och förena våra glädjeämnen och lidanden tillsammans med Kristus på morgonen, under dagen och på kvällen. Sedan 2016 finns appen Click to Pray som kan hjälpa oss att formulera vår bön. Denna app kan enkelt laddas ner i mobiltelefonen och således finnas till hands för de flesta under dagen.

Bönenätverket är varken en rörelse eller en grupp – det är i stället en tjänst för hela kyrkan, att tillsammans med påven dagligen offra våra böner, arbeten, glädjeämnen och lidanden för de månatliga intentionerna påven valt. Därigenom är vi förenade med alla de över 50 miljoner personer runtom i världen som ber för alla människor och för världens skull.

 

Kontaktuppgifter för påvens världsvida bönenätverk i Sverige:

Rainer Carls S.J, nationell ledare

Kungsträdgårdsgatan 12

111 47  Stockholm

Bankgiro: 5153-4055