Hoppa till innehåll

Neokatekumenala vandringen

Starten

Den Neokatekumenala Vandringen började 1964 i Madrid, Spanien i barackområdet "Palomeras Altas", där Kiko Argüello och Carmen Hernández, som levde sin kristendom bland de fattiga, kände sig kallade att förkunna den goda nyheten om vår herre och frälsare Jesus Kristus.

I denna första lilla grupp förverkligades en riktig gemenskap bland medlemmarna, och den tog sig uttryck i en ny form av kärlek: kärlek till fienden, kärlek intill döden, med andra ord kärlek: i korsets dimension.

Spridning

Denna kärlek, som blivit synlig i en liten kommunitet, var tecken som kallade många människor, som stod främmande för kyrkan, till tron. Några kyrkoherdar i trakten av Madrid, som själva hade upplevt denna erfarenhet, inbjöd sedan Kiko och Carmen att hålla de här katekeserna i deras församlingar och fick konstatera att också där föddes kommuniteter som började en vandring i omvändelsens tecken.

Den Neokatekumenala Vandringen idag

Den Neokatekumenala Vandringen har nu i fem decennier bidragit till att levandegöra och befästa kristen fostran i stift och församlingar genom att främja en gradvis och grundläggande återupptäckt av Dopets rikedomar.

Johannes Paulus II hade redan bekräftat Vandringen då han skrev 1990:"Jag godkänner den Neokatekumenala Vandringen som en lämplig väg för katolsk uppfostran i samhället av idag".

Påven Benedikt den XVI godkände slutgiltigt stadgarna i juni 2008.

Man börjar den Neokatekumenala Vandringen genom att lyssna till en serie katekeser där Evangeliet förkunnas. Ett team av kateketer ansvarar för dessa katekeser, som är öppna för alla och som hålls två gånger i veckan under cirka två månader. Det hela slutar med en andlig reträtt där kommuniteten föds och börjar sin vandring som stegvis skall leda bröder och systrar till att förnya sina doplöften.

Den Neokatekumenala Vandringen finns idag i 105 länder och 900 stift med cirka 20.000 kommuniteter delade i 6000 församlingar.

I Sverige är Vandringen etablerad sedan många år i Stockholm, Göteborg, Malmö, Trelleborg, Jönköping, Olofström och Nynäshamn.

 

 

Kontaktpersoner

Eduardo Gómez Paloma
Nätfjärilgatan 5,

233 36 Svedala

Mobiltel: 072–263 39 57

E-post: eduardo.francesca@gmail.com

 

Marco Musicanti
Fjärdingslövs Byaväg 108-8

231 91 Trelleborg

Mobiltel: 070–727 30 69

E-post: m.musicanti@gmail.com

Missio ad gentes

f. Alviero Buco

Bredfjällsgatan 44

424 35 Angered

Mobiltel: 072-442 90 93

E-post: alvierob@gmail.com

 

f. Manuel Farias Diaz

Bryggargatan 15

149 41 Nynäshamn

Mobiltel: 076-277 89 08

E-post: farias_manuel@hotmail.com

 

f. Fabio D'Amora

Gasverksgatan 3A

231 52 Trelleborg

Mobiltel: 070-071 26 23

E-post: fabiodamora@gmail.com 

 

f. Oscar Manuel Sinchi Murillo

Sätervägen 5

135 51 Tyresö

Mobiltel: 072-873 19 03

E-post: oscar.sinchi@gmail.com

 

f. Antonino Valentino

Stationsgatan 67

953 31 Haparanda

E-post: don.antonino.valentino@gmail.com