Hoppa till innehåll

Familjepastorala teamet

Familjepastorala teamet i Stockholms katolska stift började arbeta hösten 2023 utifrån påve Franciskus uppmaning att vända sig särskilt till familjer i det evangeliserande arbetet.

Ur “Dicastery for laity family and life” 2017 - Art. 10: "In the light of the papal Magisterium, it promotes the pastoral care of the family, protects its dignity and its wellbeing based on the sacrament of marriage, and fosters its rights and responsibility in the Church and in civil society, so that the family institution can always better fulfil its functions both in the ecclesial and in the social sphere."

Kardinal Arborelius följer riktlinjerna och instiftade ett nytt organ inom evangelisationsarbetet - det familjepastorala teamet som består av ordförande f. Andrés Bernar, och familjekonsulenterna Lisa och Magnus Wetterberg.

Syftet med det familjepastorala teamets arbete:

  • stödja församlingens pastorala arbete med familjer och gifta par
  • erbjuda resurser i form av stöd och kursledare
  • sprida initiativen och stärka samarbetet
  • hänvisa äkta par och familjer rätt innan de hamnar i kris,samt utveckla det pastorala arbetet gällande separerade och frånskilda
  • stötta föräldrar i frågor kring hur man pratar med sina barn om etiska dilemman

Teamets primära arbetsområden:

  • äktenskapförberedelse för par
  • kurser i familje- och relationsorientering
  • aktiviteter för att uppmuntra och stödja alla familjer att leva ut sin tro
  • föräldrautbildning - kurser i ex vis naturlig familjeplanering, barnuppfostran etc.
  • samordna information om resurser för att bistå kyrkoherdar att ta emot par/familjer i kris, hänvisa rätt (tillsammans med Familjeutskottet)

 

Kommande aktiviteter

Under våren 2024 inbjuds par som förbereder sig inför äktenskap att delta på äktenskapsförberelseträff på olika ställen i landet. Just nu är datum bokade i Stockholm och Skåne.

Information och möjlighet att anmäla sig till alla arrangemang finns på Familjepastorala teamets avdelning på Studieförbundet Bildas hemsida.

 

 

Bjuda in familjepastorala teamet till er församling?

Vi kommer gärna till er församling för att hjälpa och stötta er i arbetet med förälskade par, par som ska gifta sig och familjerna i församlingen. Kontakta oss [länk till kontaktsida) så hittar vi en tid!

Allt gott och Guds frid,

Lisa och Magnus Wetterberg