Hoppa till innehåll

Marialegionen

Marialegionen grundades i Dublin, Irland 1921 och är en katolsk lekmannaorganisation, vars medlemmar tjänar katolska kyrkan i nästan alla jordens länder.

Marialegionens uppgift är att fördjupa det andliga livet genom gemensam bön och aktivt deltagande i kyrkans karitativa arbete under Jungfru Marias beskydd. En lokal grupp i Marialegionen kallas ett ”praesidium” och träffas varje vecka för att be tillsammans och rapportera om legionsarbetet under den föregångna veckan. I Sverige finns presidier i Haninge, Jakobsberg, Lund, Malmö, Stockholm, Södertälje, Skärholmen och Växjö.

Aktivt medlemskap i Marialegionen innebär att man deltar i mötena varje vecka. Om inte det är möjligt kan man bli en ”bedjande medlem”.

Se gärna den internationella hemsidan för mer information.

 

Kontaktuppgifter:

Ordförande i Curia för Marialegionen i Sverige:

Robert Feely 

E-post: Robert_Feely@yahoo.com

Internationell hemsida Legion of Mary