Hoppa till innehåll

S:t Josefsystrarnas associerade medlemmar (CSJA)

S:t Josefssytrarnas associerade medlemmar är kvinnor och män med olika bakgrund, som anslutit sig till S:t Josefsystrarnas stora och internationella familj: lekpersoner som vill leva systrarnas spiritualitet i vår vardag.

CSJA försöker att:

  • medvetet fördjupa sin relation till Gud
  • reflektera över vägen som Gud vill att var och en ska gå
  • befrämja enhet och försoning mellan människor
  • på ett naturligt sätt sprida Evangeliets glada budskap
  • vara de som de är - i familjen och församlingen, på jobbet eller i skolan, i närmiljön och föreningslivet
  • vara redo att enskilt eller i grupp ta uppdrag och hjälpa till.

Man träffas regelbundet och tar del av mässorna i våra församlingar. Bland annat håller gruppen i allt praktiskt i lilla församlingen i Norrtälje. CSJA håller i öppna arrangemang och medverkar i kyrkans sociala och kulturella arbete som exempelvis firandet av Hl. Birgittas himmelska födelsedag i Skederids gamla kyrka i Finsta.

CSJA har kontakt med Associerade utomlands. Framför allt gäller det Danmark, då systrarna i Sverige och Danmark tillhör samma provins. På våren har man besök av S:t Josefsystrar från Danmark. På hösten åker gruppen till Danmark och träffar systrarna och deras associerade medlemmar där.

 

Kontaktuppgifter:

Maria Sundström

Telefon: 073-809 1315

E-post: majokat@gmail.com

Hemsida